28/2 KEYNOTE: El ROL DE LES DADES A LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR MUSICTECH

🌟 Les dades en la indústria cultural musical 🎶 han adquirit una importància fonamental. El sector de la música 🎵 s’ha plataformizat, és a dir, ha canviat el seu model d’ús i de negoci 🔄, ja que la música avui es consumeix via streaming. El streaming suposa el 65% del volum de negoci de la […]

16/11 KEYNOTE: QUÈ SÓN LE METADADES MUSICALS

Els metadades són dades sobre altres dades i serveixen per proporcionar estructura i context a un conjunt de dades determinat, com arxius digitals. Són fonamentals per als artistes. 📁🎶 En el món de la música, els metadades tenen un paper crucial en l’organització i gestió d’arxius de cançons i inclouen diverses peces d’informació, com ara […]