28/2 KEYNOTE: El ROL DE LES DADES A LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR MUSICTECH

Share This Post

🌟 Les dades en la indústria cultural musical 🎶 han adquirit una importància fonamental. El sector de la música 🎵 s’ha plataformizat, és a dir, ha canviat el seu model d’ús i de negoci 🔄, ja que la música avui es consumeix via streaming. El streaming suposa el 65% del volum de negoci de la música gravada. ¿Com afecta això als artistes 🎤 i a tota la cadena d’intermediaris del sector? ¿Sota quins paràmetres es comptabilitzen aquests streams o consum en temps real ⏱️📈? ¿Com es rendeixen comptes tenint en compte que el consum de música digital 🎧 és gairebé igual al de la música en viu 🎸🎹?La sessió KEYNOTE del dia 28 de febrer, El rol de les dades en la cadena de valor del sector de la música, a càrrec de Johann Flandin de Sonosuite, serà un punt de trobada i conversa 🗣️. En aquesta trobada, es respondran aquestes i altres preguntes fonamentals per comprendre el valor de les dades 📊 i el seu impacte en la indústria musical. Abordarem temes com l’impacte de les dades en els artistes 🎤 i els seus públics, la relació entre discogràfiques 🎵, distribuïdores digitals, plataformes de streaming, entitats de gestió clàssiques, el cobrament de drets i royalties 💸, així com les prediccions sobre artistes, el consum cultural i les tendències 📈.Les dades són el motor 🚗 d’una indústria que cada dia perfecciona les seves estructures de dades. Per exemple, certes dades permeten a les plataformes de streaming oferir recomanacions personalitzades als usuaris 🎧, basades en els seus historials d’escolta i preferències. Això millora l’experiència de l’usuari i augmenta les possibilitats de descobriment de nous artistes i gèneres 🌍. Però, què passa quan aquestes dades només reflecteixen a certs artistes? Les dades sobre reproduccions i descàrregues són crucials per al càlcul i la distribució de royalties als artistes, però sorgeix la pregunta: ¿reben els artistes una compensació més precisa per l’ús o consum de la seva música gràcies a aquesta datificació, o l’alta capacitació i qualificació digital està deixant fora a artistes? 💻

📆 28 de febrer. 12:30- 13:15.📍 AULA MASTER del Campus Nord de la UPC.Aquí trobaràs el mapa

More To Explore

Musica AI Debats Matinals

28/2 DJ SESSION NICOLE AIFF

Després de la Keynote que Johann Flandin ens brindarà sobre El Rol de les Dades en la Cadena deValor del sector de la música, gaudirem