GenderDataLab

La perspectiva de gènere és fonamental, ja que actua com un corrector dels biaixos que sorgeixen durant la recol·lecció, modelatge i processament de dades. Les dades desglossades per sexe i/o per gènere tenen el potencial de revelar diferències significatives en àrees com a salaris, oportunitats laborals, accés a l’educació i atenció mèdica, diferències que podrien passar desapercebudes d’una altra manera. Aquestes dades permeten identificar variables que poden ser diferents entre homes i dones, llançant llum sobre disparitats invisibles. Això facilita la identificació de patrons i tendències que suggereixen l’existència de biaixos de gènere i permet quantificar la magnitud d’aquests biaixos. Sense aquestes dades, seria difícil reconèixer i abordar de manera efectiva les desigualtats de gènere que persisteixen en la societat.

El Problema

La indústria musical enfronta una bretxa de gènere que es veu exacerbada per la plataformització del sector. Diversos estudis indiquen que els sistemes de recomanació musical, una part crucial dels serveis de streaming musical oferts per les plataformes, reprodueixen els biaixos de gènere. La plataforma musical més gran i utilitzada pels usuaris, Spotify, conscient dels efectes no desitjats dels seus algorismes de recomanació, ha implementat mesures per a mitigar i abordar aquest biaix. Tot i que Spotify compta amb un 44,0% d’oients femenines, només un 22,8% de les reproduccions corresponen a artistes femenines o mixtos. Les dones escolten un 32,0% d’artistes femenines o mixtos, mentre que els homes escolten un 18,3%.

Volem obrir un debat, en el si de la indústria de la música digital, aka MusicTech sobre la necessitat d’incorporar les metadades musicals amb perspectiva de gènere. 

Les metadades amb perspectiva de gènere o Genderdata inclouen els que provenen tant del sexe biològic com d’aspectes relacionats amb el gènere. Les metadades musicals circulen a través d’una interconnexió estandarditzada de bases de dades entre diferents stakeholders de la indústria (des de les discogràfiques, distribuïdores, serveis de reproducció en línia (DSP), organismes de gestió de drets d’autor (PRO), editors) per a una multiplicitat d’usos i funcions, entre les quals destaquen la identificació de les obres, la gestió de drets d’autor.

És crucial el rol de les metadades en el procés de digitalització de la indústria de la música, i des de fa més de 20 anys el sector segueix les pautes del Digital Data *Exchange (DDEX).

Gràcies als estàndards de la DDEX sobre com crear, recol·lectar i processar les metadades musicals, el complex sector musical garanteix que les persones creadores i titulars de drets siguin adequadament compensades pel seu treball, ja que entre altres funcions, aquestes metadades interoperen a través d’aquests sistemes digitalitzats i són clau per a reportar l’ús de continguts musicals als titulars de drets, la qual cosa és crucial per al càlcul de royalities, a més de millorar l’eficiència operativa en tota la indústria.

Perquè plantegem aquest repte

No existeixen entre les metadades musicals cap informació relativa al sexe/gènere de les persones que contribueixen a l’obra, i aquesta absència no sols invisibilitza la presència de dones, sinó que contribueix a amplificar els biaixos de gènere en processos automatitzats i aplicacions de l’IA de recomanació entre altres. Si bé és cert, que avui dia és impossible saber quin és l’impacte d’aquestes recomanacions esbiaixades, la qual cosa sí que sabem és el tremend perill que aquest sistema suposa quant a l’amplificació d’aquests biaixos.

Pots consultar aquí els informes que documenten aquesta tendència en les plataformes musicals:
Feedback Loop and Bias Amplification in Recommender: [Enllaç]
Algorithmic Effects on the Diversity of Consumption on Spotify: [Enllaç]

Propostes d’innovació

A través de la col·laboració entre *GenderDataLab i *MusicData en tallers durant 2023 i 2024, es treballarà en la concepció  i desenvolupament un sistema algorítmic beta musical amb enfocament de gènere, de codi obert. Aquest sistema busca promoure la creació de tecnologia que no amplifiqui els biaixos de gènere. Amb aquest sistema, s’exploraran nous mètodes de metadades, modelatge i processament de dades en formats oberts i de codi obert, amb l’objectiu d’oferir alternatives tecnològiques que fomentin la igualtat de gènere.