MANIFEST MUSIC DATA UPC

Després de mesos dissenyant diferents accions de divulgació científica, sobre els nous ecosistemes digitals en el sector de la música, MusicData UPC conclou amb un manifest. Creiem en el poder transformador de la música i la tecnologia per a fomentar una societat més justa i inclusiva. A través d’aquest manifest, ens comprometem al següent:

Actuar segons els principis, que no sols respectin, sinó que celebrin la diversitat i promoguin l’equitat en tots els aspectes de la indústria musical i tecnològica. Aquests principis són:

Més Inclusivitat i Equitat
Ens comprometem a donar suport a la igualtat de gènere en l’àmbit musical i tecnològic. El nostre objectiu és assegurar que totes les persones artistes i creadores, independentment del seu gènere, siguin visibles i valorades equitativament.

Més Transparència en els Algorismes
Ens esforcem per desmantellar els biaixos de gènere en els sistemes automatitzats de recomanació. Advocant per algorismes transparents i justos que fomentin una representació equitativa i diversa en totes les recomanacions musicals.

Més Coneixement accessible
Secundem i impulsem aquells actes culturals i de divulgació científica que exploren críticament com els algorismes i la tecnologia digital impacta en la nostra cultura musical i més àmpliament, la nostra societat.

Col·laboració amb agents culturals del sector
Fomentem una comunitat de col·laboració activa entre artistes, tecnòlogues, acadèmiques i el públic universitari i del sector cultural. Juntes, treballem cap a la identificació de solucions innovadores i justes, construint un ecosistema musical que sigui segur i just per a totes les persones.

Gràcies per tot el suport durant el 2023 i 2024.