29/05 EL CONTROL DE LA IA + TWIN DJ Set

Share This Post

El control de la IA té com a objectiu principal assegurar un ús ètic, responsable i segur d’aquesta tecnologia, minimitzant els riscos i els efectes no desitjats. Actualment, hi ha una creixent preocupació en diversos sectors, incloent-hi organitzacions de la societat civil, consumidors i administracions públiques, sobre com dur a terme avaluacions i auditories de sistemes d’IA per garantir-ne el compliment de les polítiques i regulacions vigents. Sorgeixen preguntes importants com: Qui ha de dur a terme aquestes avaluacions? En quins criteris s’han de basar? Qui supervisa aquest procés? I, fonamentalment, com es pot aconseguir una major explicabilitat i transparència en els algorismes? 🤖🧐📊

A més, estem presenciant una intensa disputa entre empreses amb un gran poder corporatiu, en particular les conegudes com a BIG TECH, i el sector innovador format per startups i comunitats de codi obert. Aquesta disputa es centra en la direcció que ha de prendre el control dels sistemes d’Intel·ligència Artificial. És un escenari on es debaten qüestions crucials sobre el disseny, l’impacte i les avaluacions de la IA aplicada. 💼🚀

És important destacar que la regulació europea, com la Llei d’Intel·ligència Artificial (IA ACT), entrarà en vigor el maig de 2024. Això proporcionarà una oportunitat per analitzar com diferents entitats, incloent els anomenats “SANDBOXES” o espais de prova, estan abordant aquests aspectes crucials relacionats amb la IA. La comunitat global es troba en un moment crucial per determinar com guiar el desenvolupament i control de la IA d’una manera que beneficiï la societat en el seu conjunt i promogui el seu ús responsable i ètic. 🌍📅🌟

TWIN DJ Set

Ens acompanyarà en l’última sessió de Música, IA i Debats Matinals, TWIN, l’alter ego de l’Ana López, artista i productora musical emergent amb una exitosa carrera en ascens. El seu EP debut homònim i dos senzills, llançats en 2023, l’han destacat com una de les promeses més brillants en el món de l’electrònica. Amb un pròxim àlbum en camí, aquesta valenciana radicada a Barcelona demostra la seva versatilitat als plats des d’on és capaç de barrejar les peces d’electrònica més interessants amb els hits del moment per a fer-nos ballar unes sessions exquisides que vols que no s’acabin mai. Els seus DJsets han passat per festivals com a Primavera Sound o Vida Festival, a més de les sales més cool de Barcelona.

More To Explore

Musica AI Debats Matinals

28/2 DJ SESSION NICOLE AIFF

Després de la Keynote que Johann Flandin ens brindarà sobre El Rol de les Dades en la Cadena deValor del sector de la música, gaudirem